Author: Linh

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Gò Vấp

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Gò Vấp Về kích thước giấy khen: Có nhiều mẫu kích thước khác nhau, nhưng bạn có thể tham khảo một trong số chúng với chiều dài là 36cm, chiều rộng 26cm, đường trang trí hoa văn dài 29cm, rộng 19cm. Định lượng giấy in thường […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Thủ Đức

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Thủ Đức Về kích thước giấy khen: Có nhiều mẫu kích thước khác nhau, nhưng bạn có thể tham khảo một trong số chúng với chiều dài là 36cm, chiều rộng 26cm, đường trang trí hoa văn dài 29cm, rộng 19cm. Định lượng giấy in thường […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Phú Nhuận

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Phú Nhuận Về hình thức giấy khen: Đối với giấy khen thuộc các bạn ngành nhà nước, các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của cơ quan nhà nước thì giấy khen luôn luôn có hình quốc hiệu quốc huy, biểu tượng của cơ […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Tân Phú

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Tân Phú Về nội dung giấy khen: Dòng thứ nhất và thứ hai được quy định là quốc hiệu như sau “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” Dòng thứ ba: cơ quan khen tặng – màu […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Tân Bình

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Tân Bình Về hình thức giấy khen: Đối với giấy khen thuộc các bạn ngành nhà nước, các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của cơ quan nhà nước thì giấy khen luôn luôn có hình quốc hiệu quốc huy, biểu tượng của cơ […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Tân

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Tân Quy định để làm ra được giấy khen: Các mẫu giấy khen và bằng khen được thực hiện theo quy định chuẩn của các cơ quan ban ngành quy định về mẫu giấy khen từ cấp tỉnh, thành phố, quận huyện trực thuộc. Cụ […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Chánh

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Chánh Về nội dung giấy khen: Dòng thứ nhất và thứ hai được quy định là quốc hiệu như sau “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” Dòng thứ ba: cơ quan khen tặng – màu […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Thạnh

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận Bình Thạnh Quy định để làm ra được giấy khen: Các mẫu giấy khen và bằng khen được thực hiện theo quy định chuẩn của các cơ quan ban ngành quy định về mẫu giấy khen từ cấp tỉnh, thành phố, quận huyện trực thuộc. Cụ […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận 12

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận 12 Về hình thức giấy khen: Đối với giấy khen thuộc các bạn ngành nhà nước, các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của cơ quan nhà nước thì giấy khen luôn luôn có hình quốc hiệu quốc huy, biểu tượng của cơ quan […]

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận 11

In bằng khen chất lượng, giá rẻ tại quận 11 Về hình thức giấy khen: Đối với giấy khen thuộc các bạn ngành nhà nước, các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của cơ quan nhà nước thì giấy khen luôn luôn có hình quốc hiệu quốc huy, biểu tượng của cơ quan […]